picture

ŽUPA

 

DOBRINČE – ŽUPA SV. ROKA MEDOV DOLAC

Dobrinče pripadaju župi Medov Dolac. Župa Medov Dolac sastoji se od dva sela. To su Medov Dolac i Dobrinče.

Medov Dolac, s "plemenima"; Brstilo, Brstilo-Jukušić, Brstilo-Tunjkić, Čagalj, Džaja, Granić (donji) Matković, Mustapić, Raos, Šćurla, Šimundić i Vrdoljak i Dobrinče, s "plemenima"; Drlje, Granić (Gornji), Piplica, Puljak i Skender.

U Medovu Docu je matična crkva sveca zaštitnika Svetog Roka koji se svetkuje 16. kolovoza. U župi se svetkuje "kao drugi svetac" Gospa od Rozarja (Rozarica) i Presveto Srce Isusovo.Na Dobrinčima je crkva Sv Stjepana koji se svetkuje 3. kolovoza (i 26. prosinca), a slavi se još i blagdan Sv. Ante.

 

Crkva Sv. Stjepana - Gradina

 

Župa Medov Dolac pripada imotskom Dekanatu, Nadbiskupiji splitsko-makarskoj. Župa Medov Dolac zajedno s naseljima Dobrinče i Medov Dolac u prošlosti dugo je bila dio prostrane glagoljaške župe Zagvozd, koji je bio najjače glagoljaško utočište u imotskoj krajini.Glagoljaši su djelovali na zabiokovskim prostorima još u srednjem vijeku, a i za vrijeme turskih osvajanja. Župa Zagvozd u prošlosti pripadala je Makarskoj biskupiji.

 

Stara crkva Sv. Roka (završena 1769. godine)

 

1749.* - godine osniva se kapelanija Medov Dolac kojoj pripadaju Dobrinče.
Prvi kapelan Medova Doca (1749.) je don Marko Brinasović. (Brnas)

1829.** – osnutak župe Medov Dolac
(Prvi župnik župe Medov Dolac (1829.) je don Juraj Matković

1905. god. župnik don Petar Franceschi) popisno dijeli župu na Matkovići, Raosi, Šćurle, Ružica, Gradina, Bršćanovica, Brist, Puljci, Dobrinče i Kusići , (Kusići pripadaju župi Grabovac, a u razdoblju od 1900. -1924. pripadali su župi Medov Dolac)

1909. god. župa Medov Dolac (s Dobrinčima) ima 1125 stanovnika u 147 obitelji,

1936.-1939. -Na Dobrinčima se stvara nezadovoljstvo radi govorenja misa kod crkve Sv. Stjepana. Dobrinčani nisu bili zadovoljni s misom svake treće nedjelje kod Sv. Stjepana i u svojim zahtjevima su bili uporni, tražili su Sv. Misu češće.
Njihovim zahtjevima je tek kasnije udovoljeno.

1953.-1957. U župi nema stalnog župnika. Župu Medov Dolac poslužuju župnici Lovreća, Grabovca, Lokvičića i Poljica

 

ŽUPNICI I KAPELANI U ŽUPI MEDOV DOLAC***

Župa uznesenja BDM Zagvozd, kapelanija Medov Dolac 1749.- 1829.

1749. - 1750. don Marko Brnas (Brnasović) - kapelan
1751. don Bariša Čagalj (Čagljević) – kapelan (?)
1749. - 1761. don Marko Brnasović (Brnas)
1761. don Jozip Pipličić (Piplica) - kurat od Zagvozda, povremeno
1761. don Jakov Čagljević (Čagalj) - kurat od Zagvozda, povremeno
1761. – 1766. don Jakov Čagljević (Čagalj)
1762. don Josip Pipličić , povremeno
1763. don Marko Brnas, povremeno
1766. – 1768. don Bariša Čagljević (Čagalj)
1769. – 1771. don Nikola Fistanić
1771. don Marko Kristić
1772. - 1780. don Jakov Matković
1780. don Juraj Matković
1781. don Petar Matković
1782. – 1783. don Jakov Matković
1784. – 1795. don Juraj Matković
1796. – 1797. don Blaž Leko
1798. – 1801. don Filip Ćerluka
1801. – 1829. don Juraj Matković

Župa Sv. Roka Medov Dolac od 1829. do danas

1829.- 1839. don Juraj Matković - župnik
1833.-1834. don Nikola Vrdoljak – pomoćnik
1834.-1839. don Pavao Čikeš - pomoćnik
1839.- 1875. don Pavao Čikeš – župnik
1875.-1877. don Jozo Čikeš - pomoćnik
1877.- 1880. don Jozo Čikeš – župnik
1879-1880. don Pavao Čikeš (mlađi), župni zamjenik
1880.- 1881. don Dušan Jelinić–Novak, upravitelj župe
1881. don Pavao Čikeš (mlađi) – /zamjenik/upravitelj župe
1881.- 1886. don Šimun Brbić - upravitelj župe
1886. don Pavao Bašić – dušebrižnik
1887.- 1914. don Petar Franceschi - župnik
1914. poslužuje župnik Poljica don Martin Gudelj-Velaga
1914.- 1921. don Marin Bezić - župnik
1921. don Marko Devčić, poslužuje iz Grabovca
1921.-1921. don Petar Franceschi - župnik
1921. -1922. poslužuje župnik Grabovca don Marko Devčić
1922.-1926. don Marin Viculin - župnik
1926 poslužuje župnik Grabovca, don Marko Devčić
1926. poslužuje don Kleme Tadin
1927. poslužuje župnik iz Lokvičića don Martin Gudelj
1928.- 1931. poslužuje župnik Grabovca don Marko Devčić
1931.-1936. don Ivan Sudić – župnik
1936. poslužuje župnik Poljica don Petar Prelas
1936.-1938. don Jozo Martinac – župni upravitelj
1938.-1941. don Petar Bašić - župnik
1941.-1953. don Ćiro Žamić - župnik
1953. poslužuje župnik Lovreća fra Anđeo Cvitanović
poslužuje don Srećko Dragošević
poslužuje dod Jerko Grčić
1954. poslužuje župnik Lokvičića don Stipan Knezović
poslužuje župnik Grabovca don Filip Gojo
poslužuje župnik Lovreća fra Anđeo Cvitanović
poslužuje župnik Zagvozda don Marko Perica
1955. poslužuje župnik Lovreća fra Paulin Vuković
poslužuje župnik Lokvičića don Stipan Knezović
1956. poslužuje župnik Lokvičića don Jozo Strujić
poslužuje župnik Zagvozda don Marko Perica
1957.-1961. don Ivan Cvitanović – upravitelj župe
1961.-1966. don Alojzije Bavčević – upravitelj župe
1966.-1969. don Josip Ćorić - župnik
1969.- 2000. don Danijel Guć –župnik
2000.- 2007. don Ivan Prelas – župnik
2007.- don Mladen Vukasović - župnik

 

Sadašnji župnik župe Medov Dolac je don Mladen Vukasović od kolovoza 2007. Rođen 19. kolovoza 1952. u Kučićima. Zaređen za svećenika 1981., prije toga obnašao je dužnost kapelana mirovnih domova u Splitu.

( *Izvor; Don Slavko Kovačić, Glagoljaši na području imotske krajine za vrijeme turske vladavine, Imotski 1989. str.246. - Dokument o posvidočenju početka kapelanije Medov Dolac", U Zagvozdu 5.sičnja 1749. godine. -Nadbiskipski arhiv Split).
(** Izvor; Župski arhiv Medov Dolac)
(*** Izvor; Petar Matković, Medov Dolac, Medov Dolac/Split 2011. - Općina Lovreć, Matica Hrvatska ogranak Imotski, str. 180.-182.)

 

CRKVA SV. STJEPANA – DOBRINČE

Sadašnja nova crkva Sv. Stjepana izgrađena je u razdoblju od 1975.- 1977. za vrijeme župnika don Danijela Guća prema projektu ing. Tomislava Noglice. Veličina crkve je 13 x 7 m. Izvedena kao jednobrodna bazilika bez apside s zvonikom na središtu ulaznog pročelja . Zvonik je visine cca 12 m. Kasnijih godina više puta obnavljana, novo krovište, novi prozori i vrata, kamena obloga zvonika 2008. godine, a 2011. godine obnovljena je i fasada crkve.

Crkva Sv. Stjepana - Gradina

 

Na mjestu sadašnje crkve postojala je stara mala kamena crkvica Sv. Stjepana izgrađena 1899. velikim zalaganjem stanovnika Dobrinača za vrijeme župnikovanja župnika don Petra Franceschi-ja , u vremenu biskupa Filipa Nakića. Pošto je crkva bila premalena porušena je i na njenom mjestu izgrađena nova. Crkva je bila kamena i od njenog ziđa izvedeni su postamenti i dio zida nove crkve do visine oko 1 m, mala rozeta "okulus" ugrađena je u zvonik nove crkve.

Da li je na mjestu sadašnje crkve postojala prije 1899. crkva ili kakvo svetište nije poznato. Na austrijskom katastru iz 1835. nema na tom mjestu nikakvog objekta.

 

PASTIRSKI POHOD BISKUPA NAKIĆA 1899. GODINE***

Iz pastirskog pohoda u župi Medov Dolac, 21. lipnja 1899. godine biskup Filip Nakić primio je "poniznu i pokornu molbu" Ante Puljka pok. Mate, seoskog pristava za se i družinu koja glasi:

Prisvitli ! Ponizni podbiliženi imadu čast prikazati se za se i na ime obitelji: Drlje, Piplice, Skenderi, Puljki i Granići skupa 50 dima, Vami, kao njiov duhovnim pastirom za prositi jednu milost.

Sa dopustom Vlade i privolom Vašom, gori imenovane obitelji, na njihove harče gradili Crkvu u njihovom komšiliku, koja bi određena na čast sv. Stipana, koji dolazi na 3 kolovoza.

Budući da rečena crkva već je dovršena, da Vi, kada ste dali privolu, obetali ste da ćete ju blagoslovili, budući da bolja prigoda nemože prikazati od današnje, nalazeći se Vi u našem selu u pastirskom pohodu, mi ponizno prosimo da biste Vi tili blagoizvolili rečenu crkvu blagosloviti, pak dozvolili i naredili da mogućnost, svaka treća nedilja, u istoj bi se služila S. Misa. Glavna crkva S. Roka, od koje gori imenovane obitelji nećedu se dilit nikad, i oćedu ju je uvik pripoznati za glavnu, daleko je od njihovih kuća ura i po oda, kojoj zbog rečene dalečinc stari i nejaki nemogu pristupiti; kako more naš isti župnik Don Petar Franeesehi osvidočiti.

U nadi da će du ovu milosl dobiti unaprid izrazuju svoje zahvalnosti.

Od Vas Prisvitli ponizni: Ivan Drlje pok. Mate, Ante Skender pok. Cvitana, Ivan Piplica Jakovljev, Ante Puljak pok. Mate seoski pristav, Marijan Granić pok. Marka.

Župnik je primio isti dan od biskupa molbu i zaveo je pod br. 70/99.

U svojem izvješću od 31. ožujka 1900. god, Bisk. Ordinarijatu, župnik Franeesehi javlja da je područna crkva sv. Stjepana sagrađena prošle godine. Znači 1899.

11. studenog 1899. poglavar iz Imotskog javlja crkovinarstvu da su iz Beča stigli pozlaćeni kalež i crvena paramenta za područnu crkvu sv, Stjepana te da dođu pridignuti.

Iz postojećih dokumenata ne možemo saznati dali je biskup crkvu blagoslovio. Ako nije on, to je sigurno učinio župnik.

(***Izvor; Fra Vjeko Vrčić, Župe Imotske krajine II dio, Imotski 1980.)

 

DOBRINČE – GROBLJE

Nalazi se istočno od stare crkve. Izgradnja groblja započeta je 1907., pa je izgradnja stala.

Matija, kći Andrije Skendera i Luce r. Puljak prvi je pokojnik/ca ukopana u novom groblju na Dobrinčima i to 1. veljače 1921. godine. Matija je rođena 21.01.1921. godine, a umrla 30.01. 1921. godine. Druga pokojnica bila je Joza, žena Nikole Skendera (1843.-1921.), kći Mate Drlje Antina. Sprovod vodio don M. Bezić

Prije toga pokojnici s Dobrinača pokapali su se u kod groblja Sv Roka u Medovu Docu. U pijašnja vremena prije osnutka groblja u Medovu Docu stanovnici Dobrinača pokapali su se kod groblja Uznesenja BDM u Zagvozdu, a Granići kod groblja sv Stjepana u Rastovcu.

 

Dobrinče – mjesno groblje

 

KAPELICA BL. DJEVICE MARIJE

 

Na granici između Dobrinača i Medova Doca nalazi se kapelica posvećena Blaženoj djevici Mariji, koja je uklesana u stećak. U temelju se vidi i godina obnove – 1964. Kapelicu su podigli 1914. godine: Mate Granić pok. Marijana, Pavao Brstilo pok. Luke i Ivan Puljak – Meštar.

 

SVEĆENICI IZ ŽUPE MEDOV DOLAC *

don Jakov Matković
Rođen je 1747., umro je 1783. godine. Zaređen za svećenika 1772. Bio je kapelan 1772. - 1780. u Medovu Docu, kratko vrijeme kao kapelan u Krstaticama. Od 1782. do smrti 1783. god ponovo kapelan u Medovu Docu, uz to poslužuje kao pomoćnik i na Lovreću, Grabovcu 1783.? Umire kod kuće u Medovu Docu ( Prema fra Vjeki Vrčiću blagoslovio je novosagrađenu crkvu Sv. Roka u Medovu Docu).

don Juraj Matković
Rođen je 1751., umro 1839. godine. Zaređen za svećenika 1779. godine. U Medovu Docu je kapelan od 1783.-1795., nakon toga župnik u Lokvičićima do 1801. (Prvi je stalni župnik u Lokvičićima). Od 1801. kapelan je i župnik u Medovu Docu sve do smrti 1839.g. Godine 1789. poslužuje i Grabovac. Bio je subrat franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Njegovim zalaganjem osnovana je župa Medov Dolac (kad se kapelanija Medovdolac osamostaljuje/ odvaja od župe Zagvozd) 1829. godine. Obnašao je dužnost vicedekana Imotskog dekanata od 1833.god. Svojim dugogodišnjim pastoralnim i javnim djelovanjem, don Juraj postaje jedan od najistaknutijih i najutjecajnijih Medovljana u prošlosti.

don Marijan Ivan Čagalj
Rođen je1938.godine. Zaređen za svećenika 1965. god. Osim teologije studirao je povijest umjetnosti i komparativnu književnost. Bio je župnik u Splitu, Novim Selima, Neoriću i Klisu. Predavao je u sjemenišnoj gimnaziji. Bavio se slikarstvom, kiparstvom i poezijom, a prozom još uvijek. Objavio nekoliko zapaženih zbirka pjesama: Pili smo materinsko mlijeko, O,velika kišo, Sunčeva ruža, Sunčani konji. Don Marijan Ivan je sad župnik u miru.

don Ivan Čagalj
Rođen 1942., umro 1976. godine. Zaređen za svećenika 1968. god. Nakon teologije nastavio je studirati u Trieru gdje je doktorirao iz filozofije, i postaje prvi doktor znanosti u Medovu Docu. Bio je profesor na Bogosloviji u Splitu, urednik "Vjesnika Nadbiskupije" i župnik župe na Špinutu u Splitu. Bavio se filozofijom i pisao pjesme. Umro je u Pragu 1976. Pokopan u Medovu Docu.

don Ivan Matković
Rođen 1942. Zaređen za svećenika 1968. godine. Župnik je u župama Slivno Ravno i Kaštel Sućurac. Nakon toga odlazi na 3-godišnji studij u Stasbourg u Francuskoj, odakle se vraća 1981. Nakon toga počinje predavati kao profesor na splitskoj Teologiji, sada Katolički bogoslovni fakultet, gdje još uvijek predaje. Istodobno je dugogodišnji župnik župe Brda u Splitu. Od 2005. godine župnik je u Vranjicu.

don Ivan Džaja
Rođen 1949. Zaređen za svećenika 1975.godine. Obnašao je dužnost biskupskog tajnika od 1975.-1976. Nakon toga je župnik u Ričicama, i Malom Prologu. Sada je župnik župe Biorine i Budimiri.

don Pavao Piplica
Rođen 1952. Zaređen za svećenika 1978.godine. Bio je župni vikar župe Brda u Splitu, župnik župe Sv. Kajo u Solinu. Trenutačno je župnik u katedralnoj župi Sv. Lovre u Trogiru. Objavio zbirku propovjedi Životni putokazi.

don Ivan Vrdoljak
Rođen 1953. Zaređen za svećenika 1979. godine. Bio je župnik u župama: Ravča, Donji Dolac, K.Stari, Biorine, Slivno Ravno-Vlaka, Rogotin i Desne. Sada je župnik Zadvarja.

don Matko Džaja
Rođen je 1964. Zaređen za Svećenika 1990. Bio je župni vikar na Brdima i župnik na Mejašima u Splitu. Bio je župnik Krstatica, Poljica Vrgorskih i Žeževice. Sada je župnik u župi Sv. Roka- Manuš u Splitu. Bavi se poezijom i prozom. Objavio zbirke pjesama; Kiša svjetlosti, Tebi u susret, U očima te vidim i Prebiranje srcem.

don Mario Čagalj
Rođen 1971. Zaređen za svećenika 1997. Bio je župni vikar župe Brda u Splitu. Kasnije je na službi u nadbiskupiji kao kurijalni bilježnik i upravitelj župe Kraljice mučenika, Kaštel Stari-Radun i kapelan Kaštel Starog, kapelan samostana beneditinki u Trogiru. Sada je župnik župe Krstatica i Poljica Vrgorskih.

 

REDOVNICE IZ ŽUPE MEDOVDOLAC*

pokojne :
č.s. Jerolima (Maruka) Mustapić (1901.-1993.), Družba kćeri Milosrđa TSR Sv Franje
č.s. Teofanija (Marija) Džaja (1912.-2000.), Družba sestara Služavki Malog Isusa
č.s. Dolores (Kata) Brstilo (1949.-2005.), Družba kćeri Milosrđa TSR Sv Franje
č.s. Verena (Neda) Matković (1950.-1970.), Družba kćeri Božanskog Spasitelja (Austrija)

živuće :
č.s. Renata (Marija) Raos (r.1927.), Družba sestara Služavki Malog Isusa
č.s. Margareta (Mara) Matković (r.1944.), Družba kćeri Božanskog Spasitelja (Austrija)
č.s. Danira (Iva) Granić,(r.1947.), Družba sestara Služavki Malog Isusa
č.s. Flavija ( Mara) Brstilo( r1947.), Družba sestara Služavki Malog Isusa

(*Izvor; www. lovreć.hr /medovdolac)

 

Pogled sa Gradine na Dobrinče