picture

KONTAKT

 

 

AUTOR:

Ivan Skender

SURADNICI:

Jozo Skender
Ivan Piplica pok. Jure
Viktor Puljak
Petar Matkovic dipl.ing.

FOTOGRAFIJE:

Općina Lovreć
Viktor Puljak
Ivan Skender
Ivan Skender Matin
Petar Matković dipl.ing.
Jozo Čagalj
Suzana Budimir prof.
Sylvie Skender-Selak

POSEBNO HVALA:

Općini Lovreć i općinskom načelniku Anti Babiću, koji su pomogli u realizaciji ove stranice

Za sve prijedloge, kritike, upite i dopune, kao i za suradnju pišite nam na e-poštu: kontakt@dobrince.com